Onze missie

Wij zijn de sociale organisatie die zicht beijvert om kinderen, tieners en jongeren weerbaar te maken tegen de uitdagingen van het leven.

Educatief en recreatief

Het verrichten van activiteiten welke zich concentreren op het educatief en recreatief begeleiden van kinderen in de leeftijdsgroep van nul 0 – 21 jaar.

Persoonlijkheidsontwikkeling en karaktervorming

Het versterken van jongeren in deze leeftijdsklasse op het gebied van hun persoonlijkheidsontwikkeling en karaktervorming, door het verzorgen van trainingen, workshops en allerhande activiteiten die hieraan bevorderlijk zijn.

Integer en Christelijk

Onze kernwaarden zijn: het geloof in Christus Jezus als Redder en Heer, integriteit, doelgerichtheid, probleemoplossend en optimale levenskwaliteit standaarden.

P.U.S.H FORWARD

Professionele Uitvoering van Sociale Hulp

Telefoon: +597 884 3063 | Mail: stg.push@gmail.com | Rek. no. vcbbank: 811303038