Het is onze missie de sociale organisatie te zijn die zicht beijvert om kinderen, tieners en jongeren weerbaar te maken tegen de uitdagingen van het leven. En het is onze visie dat kinderen, tieners en jongeren tools en handvaten aangereikt krijgen zodat zij levens beheersende problemen het hoofd kunnen bieden.

Onze kernwaarden

1. Het geloof in Christus Jezus als Redder en Heer
2. Integriteit
3. Doelgerichtheid
4. Probleemoplossing
5. Optimale levenskwaliteit standaarden

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen van personen in de leeftijdsklasse van 0-21 jaar, middels het ontplooien van diverse activiteiten, teneinde hen te helpen het plan dat God voor hun leven heeft te realiseren.

De Stichting tracht dit doel te bereiken middels:
1. Het verrichten van activiteiten welke zich concentreren op het educatief en recreatief begeleiden van
kinderen in de leeftijdsgroep van nul 0 – 21 jaar.
2. Het versterken van jongeren in deze leeftijdsklasse op het gebied van hun persoonlijkheidsontwikkeling en karaktervorming, door het verzorgen van trainingen, workshops en allerhande activiteiten die hieraan bevorderlijk zijn.
3. De Stichting beoogt niet het behalen van winst.
4. De Stichting heeft niet ten doel het doen van uitkering(en) aan haar oprichter en/of aan haar bestuurders.