P.U.S.H Forward is officieel opgericht op 01 april 2019 ten kantore van Notaris: Mr. K.E. Astwood – Olff te Paramaribo en ingeschreven in het Stichtingen Register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Wij stellen ons ten doel, het motiveren en begeleiden van kinderen, tieners en jongeren uit met name kansarme gezinnen. Dit doen wij met het doel hen weerbaar te maken, ten einde de uitdagingen van het leven aan te kunnen en ter voorkoming van het ontwikkelen van levens beheersende problemen. Deze problemen zouden ertoe kunnen leiden dat zij blijven steken in een neerwaartse spiraal waardoor zij de vicieuze cirkel van armoede moeilijk zouden kunnen ontvluchten.